Voorwaarden voor deelname

Inschrijven:
 • Inschrijving staat uitsluitend open voor verenigingen/stichtingen met een verenigingsrekening (Let op: geen particuliere inzake rekening) bij Rabobank West Betuwe (inschrijving KvK is vereist).
 • De vereniging/stichting is gevestigd in de regio West-Betuwe.
 • Inschrijven kan tot het maximum aantal inschrijvingen is bereikt (175 deelnemende clubs).  
 • De vereniging/stichting heeft geen commerciële doeleinden.
 • Het bij elkaar gefietste bedrag wordt besteed aan een clubgebonden activiteit.
 • Elke vereniging/stichting ontvangt voor elk meefietsende deelnemer € 10,-- voor een fietsroute van 25 km en € 15,-- voor een fietsroute van 50 km.
 • Elke vereniging/stichting kan met maximaal 50 personen deelnemen.

De Rabo Fietsdag:

 • Deelname is uitsluitend per fiets.
 • Iedere deelnemer draagt zorg voor een eigen fiets en onderhoud.
 • Deelname met gemotoriseerde fietsen/voertuigen is niet toegestaan.
 • Deelname met een scootmobiel of fietsondersteuner is wel toegestaan.
 • Een tandem met twee deelnemers komt in aanmerking voor twee stempelkaarten.
 • Wanneer u met één volwassene en één of twee kinderen op één fiets zit, krijgt u twee of drie stempelkaarten.
 • De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor voldoende begeleiding voor kinderen tot en met 16 jaar.
 • Er zijn zeven startlocaties waar de deelnemers kunnen starten Geldermalsen, Tiel, IJzendoorn, Opheusden, Ingen, Rijswijk en Beusichem. 
 • Bij de start ontvangt elke deelnemer persoonlijk de route en een telefoonnummer voor noodgevallen.
 • Bij de start wordt aan elke deelnemer een stempelkaart uitgereikt. Alleen volledig ingevulde kaarten, bovendien voorzien van de stempels, zijn geldig.
 • Bij iedere stempelpost en het eindpunt dient de deelnemer persoonlijk de kaart door een medewerker van de stempelpost te laten afstempelen.
 • De bijdrage wordt toegekend indien bij de finish een volledige stempelkaart wordt ingeleverd. Stempelkaarten die na sluitingstijd nog niet zijn ingeleverd bij de organisatie, worden niet meer geaccepteerd.
 • Binnen vier weken na deelname wordt de financiële bijdrage op basis van het aantal ingeleverde en geldige stempelkaarten uitgekeerd op de verenigingsrekening.
 • Honden mogen in verband met de veiligheid niet meelopen, ook niet aangelijnd. 
 • Tijdens de Rabo Fietsdag worden er foto's gemaakt en wordt er gefilmd. Door inschrijving geeft elke deelnemer toestemming dat het beeldmateriaal voor publicatiedoeleinden gebruikt kan worden.

Veiligheid:

 • Elke deelnemer doet mee op eigen risico en kan op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor eventueel opgelopen letsel. 
 • Deelnemers dienen zich strikt te houden aan de verkeersreglementen.
 • De snelheid dient te allen tijde aangepast te worden aan de plaatselijke omstandigheden.

Overige bepalingen:

 • Rabobank West Betuwe behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Het oordeel van Rabobank West Betuwe over de uitleg en toepasselijkheid van de voorwaarden is beslissend.
 • Rabobank West Betuwe heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen en/of slecht weer de fietstocht te annuleren of te verzetten.

Rabobank West Betuwe stelt alles in het werk om dit evenement tot een succes te maken en wenst u veel fietsplezier!