Ledenraadsverkiezing 2015

Sinds een aantal jaren heeft Rabobank West Betuwe een actieve ledenraad. De ledenraad heeft een belangrijke statutaire en adviesrol. Met 36 enthousiaste en betrokken leden bent u de afvaardiging van het ledenbestand van de coöperatieve Rabobank West Betuwe en denkt u mee over dienstverlening en maatschappelijke projecten. De ledenraad is de verbindende schakel tussen de bank en de leden. Als afvaardiging van de leden is het belangrijk dat de raad een goede afspiegeling is van de leden.

De ledenraad is vooral een klankbord voor de directie en heeft daarnaast een aantal statutaire taken, zoals het benoemen van de commissarissen en het beslissen over de besteding van de winst.

Jaarlijks zijn enkele leden aftredend en kunnen kandidaten zich melden. Voor de ledenraad zijn wij op zoek naar kandidaten die midden in de samenleving staan en betrokken zijn bij hun woon- en werkomgeving. Dit jaar zijn er vacatures voor de aandachtsgebieden Particulieren en Agrarisch. Inmiddels hebben zich voor beide aandachtsgebieden kandidaten gemeld. Zij stellen zich op deze site aan u voor. U kunt ook bijdragen aan het beter functioneren van de coöperatie door te stemmen op de kandidaten van uw keuze. Dat kan van 30 oktober tot en met 6 november a.s. Ledenraadsleden nemen maximaal 4 jaar zitting, waarna ze eenmaal herkiesbaar zijn voor een zelfde periode.

Hebt u zelf belangstelling voor de ledenraad, dan kunt u zich volgend jaar kandidaat stellen. Neemt u in dat geval contact op met Henk Bolt, bestuurssecretaris, via 0344-62 99 82 of cooperatie-mvo@westbetuwe.rabobank.nl.

De uiteindelijke verkiezing van de kandidaten verloopt dit jaar wederom online via deze ledensite. Het spreekt voor zich dat we onze leden die geen computer of internet hebben een alternatieve stemwijze bieden.

Lees meer over de kandidaten en breng uw stem uit