Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht namens de leden van de bank. De raad controleert of het beleid past binnen de beginselen van Rabobank West Betuwe en binnen de beleidskaders van Rabobank. De vier leden van de raad van commissarissen komen uit het werkgebied van de bank en zijn:  
Heske Groenendaal uit Tiel, Henk-Jan Peterse uit Tiel, Hilde Engels uit Geldermalsen en Hans van Beuzekom uit Deil.