OrganisatieDe kracht van samenwerking
In dit omvangrijke werkgebied gaat Rabobank West Betuwe voor een hoge professionele dienstverlening vanuit haar coöperatieve kracht van samenwerking, betrokken en dichtbij. Onze bank wordt bestuurd door een professionele directie en het toezicht hierop ligt bij de raad van commissarissen. Alle leden van Rabobank West Betuwe behoren tot één kieskring. De ledenraad is een afvaardiging van de leden en heeft als zodanig zeggenschap en invloed. Invloed hebben alle leden, via de ledenraad, maar ook via polls, klankbordgroepen, ledenbijeenkomsten etc. Het beleid van de bank stemmen we voortdurend af op de behoefte die leden (en klanten) hebben, zodat zij daar optimaal van profiteren.