Ledenontmoetingsavond

De ledenontmoetingsavond met gastspreker Hans Goedkoop en herbenoeming van zeven leden van de ledenraad was druk bezocht.

Maandag 21 november 2016 organiseerden wij onze jaarlijkse ledenontmoetingsavond. Een avond waar de leden werden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de bank en haar maatschappelijke rol. Ruim 400 leden waren naar de Agnietenhof in Tiel gekomen, waar directievoorzitter Hans van Zuijdam de leden bijpraatte over de strategie: Bankieren voor de Betuwe en Banking for Food. Tevens werden zeven leden van de ledenraad herkozen voor een periode van vier jaar.

Historicus Hans Goedkoop
Gastspreker was historicus Hans Goedkoop, onder meer bekend als tv-presentator van ‘Andere Tijden’ en ‘De Gouden Eeuw’. Hij nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van het bankwezen en het ontstaan van de Rabobank. “Burgers die het initiatief namen om de gemeenschap te verbeteren, zonder het individualistische voorop te stellen. Initiatief van onderaf is iets typisch Nederlands”, aldus Goedkoop. “Rabobank werd door velen gezien als trage rigide bank, maar bleek tijdens de financiële crisis toch financieel erg sterk.”

Lokale initiatieven
Initiatiefnemers van zeven, door Rabobank West Betuwe, ondersteunde maatschappelijke projecten waren in de Agnietenhof aanwezig om de leden te laten zien, hoe zij denken dat de wereld een klein beetje beter kan worden. Het Toon Hermans Huis Tiel, De Fruitmotor, Platteland Rivierenland, Praktijklab ROC Rivor, Digi-Taalhuis Geldermalsen, Bij Bewustzijn Betuwe en Ondernemingsvereniging Gastvrij Geldermalsen presenteerden hun initiatieven. Op de avond kon u als lid zelf stemmen op de projecten die u het meest belangrijk vond. Het stemmen werd gedaan door middel van fiches. De fiches waren gemaakt door MAKE!, een eigen initiatief van Praktijklab ROC Rivor, met een 3D- printer. Ieder lid mocht met twee fiches, twee initiatieven ondersteunen. Bij Bewust Betuwe kreeg de meeste stemmen en ontving uit handen van Hans van Zuijdam een cheque ter waarde van € 1000,- ter ondersteuning van het project.