Aanmelden

Ja, ik ben graag aanwezig op de Ledenonmoetingsavond op maandag 19 november 2018.


U ontvangt een bevestigingsemail op dit adres.
Introducé

Akkoord met foto's

Op de ledenontmoetingsavond worden foto's gemaakt. Rabobank West Betuwe gebruikt deze foto's voor publicatiedoeleinden zowel extern als intern. Wilt u niet op de foto? Meldt u zich dan bij binnenkomst bij één van de medewerkers.