Rabo Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen een perspectief geven op een zelfstandig bestaan. In Nederland en in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden steunen wij vooral kleine coöperaties op het platteland. Met donaties, leningen, handelsfinancieringen en de inzet van technische assistentie. In Nederland steunen wij diverse maatschappelijke projecten om de sociale en economische participatie van mensen te vergroten.

De Rabobank Foundation is in 1973 opgericht als onafhankelijke stichting van de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland. Net als de Rabobank zelf werkt de Rabobank Foundation vanuit de filosofie van Friedrich Raiffeisen, een van de grondleggers van de coöperatie. Uitgangspunten van het coöperatieve denken zijn samenwerken, verantwoording nemen en betrokkenheid tonen. Het doel van de Rabobank Foundation is om zoveel mogelijk mensen in de wereld een kans te geven op een zelfstandig en volwaardig bestaan. Om dit doel te bereiken, zijn wij afhankelijk van financiële steun. Deze steun wordt in eerste instantie gegeven door de Rabobank organisatie. De Rabobank Foundation ontvangt jaarlijks een donatie die gerelateerd is aan de winst van de Rabobank Groep. 

Wij ondersteunen gemiddeld 208 projecten per jaar waarvan vijftig in Nederland en 185 in ontwikkelingslanden.

Meer weten of een aanvraag indienen? Klik hier.