Procedure

Projectaanvraag indienen
De inschrijftermijn om uw projectaanvraag in te dienen is gesloten. 

Beoordeling door Rabobank West Betuwe
Na een periode van twee maanden waarin de projecten worden ingediend worden alle aanvragen door een selectiecommissie van Rabobank West Betuwe beoordeeld. Alleen aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en passen binnen één van de vier categorieën kunnen deelnemen aan 'Een aandeel in de Betuwe'.

Stemperiode
Als alle aanvragen akkoord zijn bevonden kunnen alle leden van Rabobank West Betuwe in april 2018 hun stem uitbrengen op twee projecten, waarmee ze de Betuwe weer willen laten bloeien.

Uitslag stemresultaat
Aan het einde van de stemperiode wordt het totaal beschikbare bedrag door het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld.

Feestelijke uitreiking

De verenigingen en stichtingen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een feestelijke uitreiking van de cheques. De vier marktteams van Rabobank West Betuwe organiseren hiervoor een feestelijke avond.  Op die avond wordt het bedrag bekend dat zij met de stem(men) van de leden van Rabobank West Betuwe hebben gekregen.