Criteria voor deelname

Projecten die in aanmerking willen komen voor ‘Een aandeel in de Betuwe’ moeten voldoen aan de volgende criteria:

1. De vereniging/stichting:
 • is gevestigd en/of werkzaam in het werkgebied van Rabobank West Betuwe
 • dient een maatschappelijk, sportief, cultureel of duurzaam/innovatief doel
 • dient geen politiek of religieus doel
 • draagt bij aan de ontwikkeling in het werkgebied van Rabobank West Betuwe
 • de activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van Rabobank West Betuwe
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • heeft per 1 januari van het desbetreffende jaar een zakelijke rekening bij Rabobank West Betuwe (tenzij de vereniging/stichting pas daarna is opgericht)
 • kan jaarlijks één project indienen voor deelname
 • heeft een non-profit karakter
 • is een professionele en betrouwbare partij
 • draagt bij aan een positief imago van de Rabobank; de activiteiten van de vereniging/stichting sluiten aan bij de merkwaarden van de bank: persoonlijk, betrokken en dichtbij
2. De vereniging/stichting maakt bij aanmelden voor deelname kenbaar wat het bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van Rabobank West Betuwe ontvangt. Aan het bestedingsdoel mogen geen commerciële doelstellingen of winstoogmerk verbonden zijn (als direct doel; het project mag bijvoorbeeld wel dienen voor de algemene economische ontwikkeling).

3. De bijdrage mag enkel bestemd worden voor doelen gericht op het werkgebied van de bank. De bijdrage mag niet besteed worden aan een maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelige onderwerpen (w.o. gevaar voor deelnemers of publiek. of belastend voor het milieu).

4. Verenigingen/stichtingen die al een sponsorcontract hebben met de Rabobank komen niet in aanmerking voor ‘Een aandeel in de Betuwe’.

5. Rabobank West Betuwe behoudt te allen tijde het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van deelname, dan wel toe te laten.

6. Rabobank West Betuwe heeft het recht om een aanvraag in een andere categorie te plaatsen.

7. Aanvragers verplichten zich om aan Rabobank West Betuwe, indien daar aanleiding toe is, achteraf verantwoording af te leggen over het bestede geld.