Categorieën

Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan per categorie.

Duurzaam/innovatief:
Projecten die duurzaamheid bevorderen en/of vernieuwend zijn, bijvoorbeeld de aanleg van een biologische stadsgroentetuin of een investering in zonnepanelen door een school of vereniging.

Cultureel:
Projecten die cultureel van aard zijn, zoals muziekuitvoeringen of tentoonstellingen, bijvoorbeeld de uitvoering van een musical, maar ook projecten ten behoeve van het behoud van erfgoed, zoals de restauratie van een molen.

Sportief:
Projecten die gericht zijn op of ondersteunend zijn aan de uitoefening van een sport, bijvoorbeeld een investering in een kantine of de organisatie van een tennistoernooi.

Maatschappelijk:
Projecten die niet in de drie eerder genoemde categorieën vallen en die gericht zijn op bepaalde doelgroepen zoals ouderen, jongeren, gehandicapten etc. Bijvoorbeeld een ouderenreisje, maar ook een sportactiviteit voor gehandicapten of een onderwijsproject.