Een aandeel in de Betuwe

Rabobank West Betuwe is al vele jaren als een van de grotere sponsors actief in de lokale samenleving. De invulling van het sponsorbeleid & coöperatief dividend wordt jaarlijks vastgesteld.

Elke stem is geld waard!
Als coöperatieve bank hecht de Rabobank veel waarde aan haar leden. In de campagne ‘Een aandeel in de Betuwe’ krijgen de leden inspraak in een verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Alle leden kunnen een stem uit brengen op twee regionale projecten die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard! Het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. Hoe meer stemmen een club ontvangt des te hoger de bijdrage is. Een deel van de winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap.

Categorieën:
Om enige spreiding aan te brengen in de besteding van het coöperatief dividend zijn er vier categorieën vastgesteld waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Het gaat daarbij niet om het karakter van uw vereniging of stichting, maar juist om het bestedingsdoel. De categorieën zijn:
* Maatschappelijk
* Duurzaam/innovatief
* Cultureel
* Sportief


Heeft uw vereniging/stichting een goed idee?
Heeft u een goed idee, maar krijgt u het financieel niet rond? Dien dan uw aanvraag in.
Uiteraard is er wel een aantal voorwaarden waaraan uw vereniging of stichting en uw aanvraag moeten voldoen. Zo kunnen u
itsluitend verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank West Betuwe deelnemen. Ook moet het project een regionaal bestedingsdoel hebben.

Proces 

De inschrijving voor 2018 is helaas gesloten. In de maand maart worden alle aanvragen door een selectiecommissie van Rabobank West Betuwe beoordeeld. Uitsluitend de aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en passen binnen één van de vier categorieën worden vanaf uiterlijk 19 maart gepubliceerd op onze website. Alle leden van Rabobank West Betuwe kunnen vervolgens tijdens de stemperiode (van 1 t/m 30 april) hun stem uitbrengen. Aan het einde van de stemperiode wordt het totaal beschikbare bedrag door het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld. Hierdoor wordt de waarde per stem bekend en worden de verenigingen en stichtingen geïnformeerd hoeveel stemmen zij van de leden van Rabobank West Betuwe hebben gekregen.

Meer informatie
Heeft u een vraag over ‘Een aandeel in de Betuwe’. Stuur uw vraag per e-mail naar communicatie.westbetuwe@rabobank.nl.